Adres
Mrozy Wielkie
ul. Jaśminowa 10
19-300 Ełk

Telefon/e-mail
695 050 404
biuro@windypetelski.pl

Pogotowie 24h
502 645 646

RODO

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych

Rodo

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych jest Zakład Elektromechaniki Dźwigowej Petelski spółka cywilna z siedzibą w Mrozy Wielkie, ul. Jaśminowa 10, 19-300 Ełk, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 848 186 12 33, REGON: 281535789. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: biuro@windypetelski.pl. Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem Mrozy Wielkie, ul. Jaśminowa 10, 19-300 Ełk.


Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  • wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
  • marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,
  • finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
  • obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
  • prowadzenia procesów reklamacyjnych.


Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z naszym biurem Mrozy Wielkie, ul. Jaśminowa 10, 19-300 Ełk lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@windypetelski.pl. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Zakład Elektromechaniki Dźwigowej Petelski spółka cywilna w ramach zawieranych z Tobą umów.

Potrzebujesz pomocy z windą?

POGOTOWIE 24H

502 646 646